Sportactive ARTHROENZYME je dočasne vypredaný, o obnovení predaja vás budeme informovať. Odporúčame kĺbovú výživu Sportactive Arthro, tento produkt je v ponuke aj v EXTRA výhodných balíkoch.

Obch. podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Sportmedactive, s.r.o.
Devínska cesta 92
841 04 Bratislava
Slovensko

IČO: 51326591
IČ DPH: SK2120685974
DIČ: 2120685974

(ďalej len predávajúci)

Zodpovedná osoba a kontakt

Ľuboslava Delejová, +421903728758

1) Registrácia

"Predávajúci vyhlasuje, že dáta kupujúceho slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Sportmedactive, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám, ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Sportmedactive, s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "sportactive@sportmed.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcu. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, predávajúci bude kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. 

Storno objednávky

Ak kupujúci urobí storno objednávky do 12 hodín, považuje sa objednávka za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť údaje kupujúceho: meno, e-mail a číslo objednávky.

V prípade, že objednávka bola v čase vykonania storna už zaplatená, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojených s platobnými  transakciami a to vo výške 5 % ceny objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Ak sa kupujúci rozhodne pre osobný odber, bude emailom upovedomený, že objednávka bola postúpená na priame vybavenie na Sportmed, s.r.o. a nebude vybavená prostredníctvom eshopu.

Objednávku je možné vyzdvihnúť si nasledujúci pracovný deň, resp. po tlf. dohode s Sportmed, s.r.o. aj v ten istý deň za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch bude kupujúci vopred informovaný. Objednávky je možné vyzdvihovať v pondelok až štvrtok od 8:00-15:00, piatok 8:00-13:00, mimo túto dobu po dohode. Výdajné miesto je: Sportmed, s.r.o., Vlárska 48, Bratislava.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou 

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,90.- EUR alebo pri odosielaní balíkom vo výške 5,40.-EUR. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien poštovného.

V cene poštovného sú zahrnuté aj náklady na balné. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, obdrží oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si objednávateľ vyzdvihne na pobočke Slovenskej pošty. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

Maximálna hmotnosť zásielky je 5 kg. U zásielok, ktoré presiahnu 5kg, môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo ak je porušený obal, prosím uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého pracovného dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Tovar doručovaný prostredníctvom Packety 

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,90.- EUR. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien poštovného.

V cene poštovného sú zahrnuté aj náklady na balné. O preprave zásielky bude kupujúci informovaný prostredníctvom aplikácie Packeta, vyzdvihnutie je možné na výdajných miestach Packety a Z-boxoch. Počas prepravy zásielky dopravcom nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

Maximálna hmotnosť zásielky je 5 kg. U zásielok, ktoré presiahnu 5kg, môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo ak je porušený obal, prosím uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého pracovného dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

Dodací list a daňový doklad sú zasielané emailom. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na daňovom doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, lehota na vrátenie tovaru je 14 dní. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho, najlepšie písomne a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Vrátiť je možné iba nepoužitý tovar v celku a v nepoškodenom obale.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod) a platobnými transakciami.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá:

- ak časť tovaru už použil a/alebo 

- ak poruší kupujúci ich originálny obal.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky predávajúci sleduje až do ich doručenia a snaží sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

8) Ako vrátiť zásielku

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke, bez porušenia originálneho balenia. K tovaru priloží kupujúci doklad o kúpe.

Kupujúci vždy použije baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takomto prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame tovar poistiť. Peniaze budú vrátené na bankový účet a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!) a náklady na platobné transakcie.

 

9) Spôsoby úhrady

Spôsob úhrady si možno vybrať pri objednávke tovaru.  

  • Platba prevodom - pri výbere tejto možnosti je potrebné uhradiť sumu objednávky dopredu, tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
  • Dobierka - spoplatnené definovanou sumou, tovar Vám zašleme Slovenskou poštou.
  • Platobná brána Shoptet Pay, umožňuje realizáciu online platby a apple pay 

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci dostal, je poškodený alebo nefunkčný, je potrebné postupovať podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8. Obchodných podmienok.

 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady a s náležitými dokladmi a popisom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie zašle kupujúci tovar na adresu prevádzkovateľa internetového portálu. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe a postupovať podľa bodu 8 Obchodných podmienok. Po obdržaní tovaru obdrží kupujúci potvrdenie emailom. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z nesprávneho použitia produktov,  neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne SMS.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

Váš Sportmedactive, s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 1.11.2023 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.